Predstavitev društva

Društvo pustna sekcija Striček Vir, že 33. leto uspešno deluje na področju kulture in etnografske dejavnosti.

Smo prostovoljno, samostojno združenje ljubiteljev pustnih običajev, ki se ohranjajo v občini Domžale in bližnji okolici.

Društvo s svojimi člani in aktivnim delovnim telesom, ki šteje 16 članov upravnega odbora, prostovoljno prispevamo k ozaveščanju,  informiranju in povezovanju družbe na sodoben, sproščen in zabavni način.

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili, prispevki donatorjev, sponzorjev ter iz javnih sredstev (občina Domžale in KS VIR).

Društvo svojega premoženja ne sme deliti članom, lastna sredstva nameni izključno za uresničevanje zastavljenih ciljev.

Glavni cilji društva:

 • Organizirati, predstavljati in ohranjevati pustne običaje ter karnevalsko tradicijo
 • Pripravljati in izvajati programe pustnih prireditev v občini Domžale in bližnji okolici
 • Izdelovati pustno garderobo in tehnične rekvizite, tudi za izposojo članom društva in ostalim, ki želijo prispevati k ohranjanju pustnih običajev
 • Povezovati in vzdrževati stike z drugimi sorodnimi društvi
 • Sodelovati pri izvedbah prireditev ostalih sorodnih društev
 • Z aktivno promocijo in popularizacijo društva želimo pritegniti nove člane (zlasti mladino) in zagotoviti širšo medijsko prepoznavnost

… in še mnogo drugih aktivnosti, povezanih z ohranjanjem pustnih običajev na Viru in bližnji okolici.

Aktivnosti

Svoje delo jemljemo resno, smo ekipa predanih, strokovnih in energičnih  ljudi, ki stremi k zadovoljstvu vseh deležnikov in k nenehnem izboljševanju delovanja društva.

Upravni odbor se je že v septembru začel sestajati z namenom priprave vseh aktivnosti in načrtov za leto 2023.  Strinjali smo se, da naredimo program boljši, drugačen in še bolj odmeven.

Seveda, pa je za vse to potrebna odlična organizacija, veliko časa in strinjanje vseh članov upravnega odbora.

Delamo povsem prostovoljno in prispevamo svoj prosti čas, da se lahko v času pustnega rajanja vsi skupaj naužijemo pravih, veselih in zabavnih pustnih radosti.

OBČNI ZBOR ( januar 2019 )

Vsako leto se v mesecu januarju člani upravnega odbora, župan in podžupanja občine Domžale, predstavnica službe za turizem Domžale, predstavniki sorodnih in povezanih društev in ostali člani ter prijatelji pustne sekcije Striček zberemo, da predstavimo delovanje preteklega leta in planirane aktivnosti za tekoče leto.

Po uvodnem govoru predsednika, izvolimo novo pustno vlado, določimo naloge in aktivnosti posameznega ministra, naša ministrica za finance pa tudi podrobno predstavi poslovni izid preteklega leta. Po uradnem delu programa sledi sproščeno druženje.

Zakonik Pustne sekcije Striček – Vir

Da društvo lahko organizirano in usmerjeno deluje, velja strogi pustni zakonik:

 1. člen: Kdor na Viru ni za pusta, naj izseli se do avgusta!
 2. člen: Vse ženske, matere, možje, očetje in ostalo sorodstvo članov pustne sekcije mora brezpogojno pustiti proste roke Stričkom za njihove in ob pustne dejavnosti. v nasprotnem primeru jih bomo nagačili in uporabili naslednje leto pri okraševanju Vira!
 3. člen: Vsi lokali morajo obratovati neprekinjeno 24 ur!
 4. člen: Vsak lokal na Viru mora nastaviti ceno enega litra cvička na 3,5 evra vsaj enkrat v času naše vlade. Nadzor bo vršila strogi tržni inšpektorat Pustne sekcije!
 5. člen: Vse kelnarce morajo biti pomankljivo oblečene in točiti čez rob!
 6. člen: Na Viru je prepovedano pitje brezalkoholnih pijač – obvezno vsaj 0,5 grama napihanega alkohola!
 7. člen: Dello na Viru je strogo prepovedano! Dovoljeno je le v izrednih razmerah, ki pa parlamentu niso znane.
 8. člen: Zakonik stopi v veljavo v soboto 4.02.2023 in velja do pustnega torka, 21.02.2023