Cestne zapore v nedeljo 19.02.2023

 1. Vlagateljema: Društvo Pustna sekcija Striček Vir, Zoisova ulica 43, 1230 Domžale in Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, se v okviru javne prireditve “PUSTNA POVORKA 2023”, ki bo potekala dne 19. februarja 2023 od 13:00 ure do 16:30 ure, izda dovoljenjeza:
  1. 2 Spremembo prometnega režima popolne zapore in uporabe javne površine občinskih cest dne 19. 02.2023 od 13:00 ure do 16:30 ure po elaboratu zapore št. 14/Z58, ki ga je izdelalo podjetje BNG d.o.o., Ljubljanska cesta 18, 1230 Domžale in sicer:
   • -LZ 071331 – Vir – Količevo ( Bukovčeva ulica in Papirniška cesta ) od križišča z LC 071081- Vir – Radomlje do križišča z občinsko javno potjo JP 571701 – Zoisova ulica:
   • JP 571701 – Zoisova ulica, od križišča z 071331 – Vir – Količevo ( Bukovčeva ulica ), do križišča z JP 571709 – Zoisova ulica II;
   • JP 571709 – Zoisova ulica II v celoti.