Predstavitev društva

 

Društvo pustna sekcija Striček Vir, že 27. leto uspešno deluje na področju kulture in etnografske dejavnosti.

Smo prostovoljno, samostojno združenje ljubiteljev pustnih običajev, ki se ohranjajo v občini Domžale in bližnji okolici.

Društvo s svojimi člani in aktivnim delovnim telesom, ki šteje 16 članov upravnega odbora, prostovoljno prispevamo k ozaveščanju,  informiranju in povezovanju družbe na sodoben, sproščen in zabavni način.

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili, prispevki donatorjev, sponzorjev ter iz javnih sredstev (občina Domžale in KS VIR).

Društvo svojega premoženja ne sme deliti članom, lastna sredstva nameni izključno za uresničevanje zastavljenih ciljev.

 

Glavni cilji društva:

  • Organizirati, predstavljati in ohranjevati pustne običaje ter karnevalsko tradicijo
  • Pripravljati in izvajati programe pustnih prireditev v občini Domžale in bližnji okolici
  • Izdelovati pustno garderobo in tehnične rekvizite, tudi za izposojo članom društva in ostalim, ki želijo prispevati k ohranjanju pustnih običajev
  • Povezovati in vzdrževati stike z drugimi sorodnimi društvi
  • Sodelovati pri izvedbah prireditev ostalih sorodnih društev
  • Z aktivno promocijo in popularizacijo društva želimo pritegniti nove člane (zlasti mladino) in zagotoviti širšo medijsko prepoznavnost

… in še mnogo drugih aktivnosti, povezanih z ohranjanjem pustnih običajev na Viru in bližnji okolici.

Svoje delo jemljemo resno, smo ekipa predanih, strokovnih in energičnih  ljudi, ki stremi k zadovoljstvu vseh deležnikov in k nenehnem izboljševanju delovanja društva..

Upravni odbor se je že v mesecu oktobru začel sestajati z namenom priprave vseh aktivnosti in načrtov za leto 2017.

Staknili smo glave in ideje so z vseh strani letele kot strela z jasnega. Strinjali smo se, da naredimo program boljši, drugačen in še bolj odmeven.

Seveda, pa je za vse to potrebna odlična organizacija, veliko časa in strinjanje vseh članov upravnega odbora.

 

Sestanki

Sestajamo se tedensko, ob torkih ob 19:00 uri v prostorih PSS na Viru.

Predsednik na skupna srečanja prihaja z veliko črno aktovko, v kateri se skriva dnevni red (naj omenimo, da je v času planiranja in organiziranja opaziti precejšno izgubo telesne teže našega predsednika, po naši oceni cca. 0,70% na teden :-).

V sproščenem vzdušju predelamo točke in vse natančno zapišemo v zapisnik. Sproti analiziramo dotok sredstev in dosledno spremljamo izrabo. Na koncu sestanka vsi člani upravnega odbora jasno vemo, kaj so naše zadolžitve in do kdaj morajo biti realizirane.

Delamo povsem prostovoljno in prispevamo svoj prosti čas, da se lahko v času pustnega rajanja vsi skupaj naužijemo pravih, veselih in zabavnih pustnih radosti.